Baking soda là sản phẩm được nhắc đến đầu tiên trong những sản phẩm có công dụng kỳ diệu, bắt đầu từ thời Ai Cập cổ đại, nơi người sử dụng hỗn hợp natri cacbonat như xà phòng.

Chi tiết