72 giờ chia tay tiểu đường – Cuốn sách này là nỗ lực để giải thích rằng bệnh tiểu đường chỉ là một phần nhỏ của sự rối loạn nội tiết bên trong cơ thể và trang bị cho cho độc giả một phương pháp đơn giản có thể giúp mỗi cá nhân tự chữa trị cho chính bản thân mình theo phương pháp loại bỏ 3D ( Diaabetes- Drugs- Doctor) , tiết kiệm được gánh nặng kinh tế khổng lồ của xã hội.

Trong cuốn sách này bạn sẽ tìm được những sự thật đằng sau vấn đề thương mại ngành y tế, những mánh khóe của giới truyền thông. Bạn sẽ tỉnh táo và nghiệm ra rằng: Sống thuận tự nhiên là cách phòng bệnh tốt nhất.

Link download ebook:

https://www.dropbox.com/s/xyh7wck1qb52gn2/72giochiataytieuduong-Ebook.pdf?dl=0

Một số bài tóm tắt nội dung sách:
Một cách hiểu khác về tiểu đường
[KHÁM PHÁ CƠ THỂ] CARBOHYDRATE
[KHÁM PHÁ CƠ THỂ] PROTEIN
[KHÁM PHÁ CƠ THỂ] LIPID